Posúvame limity od roku 2007
Systém riadenia a audity

Systém riadenia a audity

 

Najčastejším dôvodom, pre ktorý sa vaša firma stretne s pojmom "ISO certifikát" je, že ho začne  vyžadovať odberateľ vašich produktov a/alebo služieb. Môžete byť malá alebo veľká firma, stavebná či výrobná spoločnosť alebo organizácia poskytujúca služby, potrebujete preukázať schopnosť vášho systému plniť požiadavky zákazníka.

 

  So systémami riadenia, ak ste konatelia alebo manažéri firiem, sa skôr či neskôr stretnete. Môže to byť otázka zvýšenia spokojnosti zákazníka, zmeny systému riadenia alebo potreba zlepšovania firemných procesov, napríklad: zlepšiť kvalitu, zvýšiť zisk, zlepšiť komunikáciu, znížiť plytvanie a pod.

 

 

Proces zavádzania systému

Proces zavádzania systému a prípravy na certifikáciu podľa ISO noriem trvá prevažnú časť roka, no netreba sa ho obávať. Pridanou hodnotou ISO certifikátu je, že spĺňate požiadavky normy a našej práce, že máte zavedený funkčný systém riadenia, ktorý je „šitý“ na mieru. Vytvorený na vaše podmienky a uľahčujúci vám prácu. Až 70% našich zákazníkov po úspešnom absolvovaní certifikačného procesu prizná, že hoci sa k ISO dostali z „donútenia“ zákazníkov, výrazne im pomohol. Je to pre nás veľmi dôležité ako dôkaz toho, že naša práca firmám prináša výhody, zlepšenia a prestíž.

  Príprava spoločnosti, ktorá sa na certifikáciu pripravuje prvý krát, trvá 8 — 9 mesiacov. Počas tejto doby vám vytvárame a zavádzame do praxe systém a vykonáme interné audity (počet je závislý od veľkosti firmy). Nielenže poukážeme na nedostatky, ale hľadáme aj spoločne riešenie problémov. Po tejto dobe spolu s vami vyberieme akreditovanú certifikačnú spoločnosť, pomôžeme s prípravou na certifikáciu, komunikáciou a spoluúčasťou na certifikačnom audite. Pre nás proces nekončí certifikáciou! Poskytujeme konzultácie a servis 1 rok po získaní certifikátu. Ročný servis systému vo forme konzultácií poskytujeme ako bonus pre našich klientov.

 

 

Ako prebieha spolupráca s ES4O

Proces prípravy, zavádzania alebo zmeny systému, ktorým vašej firme pomôžeme prejsť sa zvyčajne skladá z dvoch fáz a obvykle trvá 8 — 9 mesiacov. Druhou fázou je získanie certifikátu.

 

Pri interných auditoch zostavujeme plán a program. Tento obojstranne odsúhlasený dokument obsahuje príslušné informácie a zamestnanci aj vedenie vždy presne vedia v ktorej fáze sa nachádzajú a čo sa od nich na danej etape procesu očakáva.

 

 

 

 

 

Naša práca zahŕňa

 • Vytvorenie Stratégie a spracovanie Vízie a Cieľov
 • Výber metód a vytvorenie profilu riadenia

 

 • Zavádzanie praktických aplikácii nástrojov riadenia výrobných jednotiek, údržby, administratívy, servisných činností …

 

 • Organizácia Certifikácie/Re-certifikácie zavedených systémov
 • Príprava organizácie na certifikáciu systému
 • Zabezpečenie certifikácie organizácie

 

 

Zavedenie Systémov v oblastiach:

 • Kvalita (ISO 9001, ISO/TS 16 949…)
 • Environment (ISO 14001)
 • OH SAS (ISO 45001)
 • Výroba
 • Údržba
 • Služby, Predaj a Servis

 

 

Audity

Vykonávame nezávisle audity, pri ktorých preverujeme stav zhody systému so stanovenými požiadavkami, najčastejšie zavádzanej normy alebo s vnútornými požiadavkami organizácie. Okrem auditov v oblasti systému kvality, vplyvu na životné prostredie a bezpečnosti práce, vykonávame aj audity výrobkov, procesné a zákaznícke audity.

 

Nie každá spoločnosť disponuje dostatkom aktívnych a kompetentných interných audítorov. Tu Vám vieme pomôcť. Vykonávame interné aj externé audity a do procesu auditov vieme priniesť pridanú hodnotu pre Vašu organizáciu minimálne v oblasti pomenovania vnútorných strát a možnosti ich zlepšenia.

 

 

čítajte ďalej

 

Máte záujem o naše služby?
Názov firmy:
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia