Posúvame limity od roku 2007
Pomáhame firmám vytvoriť a zaviesť vlastný a účinný systém riadenia
Pomáhame firmám vytvoriť a zaviesť vlastný a účinný systém riadenia
Procesy a inžiniering
Procesy a inžiniering
Vykonávame nezávislé audity
Vykonávame nezávislé audity
Školenia a workshopy
Školenia a workshopy
Dozviete sa na nich ľudskou rečou povedané všetky potrebné informácie ohľadne metód riadenia kvality, inžinieringu alebo auditov.

ESFO - Effective System for Organization

 

Pomáhame firmám vytvoriť a zaviesť vlastný a účinný systém riadenia spĺňajúci požiadavky príslušných noriem ISO alebo existujúci systém „oživiť“. Realizáciou nezávislých auditov podporíme neustále zlepšovanie vo vašej firme. Upravíme a nastavíme vaše procesy, tak aby sa zvýšila ich efektívnosť a znížili interné straty. Predložíme riešenia na zlepšenie výkonnosti. Pripravíme pracovníkov na dosahovanie rovnomerných výkonov. Zapojíme vašich zamestnancov do systému riešenia problémov a vytvárania „zdravého“ pracovného prostredia.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Systém riadenia a audity

Pomáhame firmám zvládnuť proces prípravy na certifikáciu/recertifikáciu systému (systémy riadenia kvality, životného prostredia, bezpečnosti) a úspešne obstáť v následnom certifikačnom audite, napríklad podľa ISO 9001:2015, ktorým preukazujete svoju schopnosť trvale riadiť kvalitu a plniť požiadavky. Realizáciou objektívnych a nezávislých interných auditov udržujeme váš systém životaschopným a funkčným vo všetkých oblastiach, ktoré vykonávate.

 

čítajte ďalej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesy a inžiniering

Každá fungujúca firma do určitej úrovne riadi svoje výrobné procesy. Veľa z moderných spoločností predstavu o procesnom modeli v podmienkach svojej firmy má, no často jeho účinnosť alebo efektívnosť zostáva skrytá v pozadí operatívy, problémov kvality a dostupnosti zdrojov.

 

čítajte ďalej

 

 

 

 

 

 

Školenia a workshopy

Spoločnosť ESFO dodáva profesionálne prezentácie a organizuje semináre a workshopy. Dozviete sa na nich ľudskou rečou povedané všetky potrebné informácie ohľadne metód riadenia kvality, inžinieringu alebo auditov.

 

čítajte ďalej

 

 

 

 

 

Máte záujem o naše služby?
Názov firmy:
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia