Posúvame limity od roku 2007
Procesy

Procesy a inžiniering

 

Každá fungujúca firma do určitej úrovne riadi svoje výrobné procesy. Veľa z moderných spoločností predstavu o procesnom modeli v podmienkach svojej firmy má, no často jeho účinnosť alebo efektívnosť zostáva skrytá v pozadí operatívy, problémov kvality a dostupnosti zdrojov. K aktivitám spoločnosti majú priradenú patričnú štruktúru, dokumentované informácie a ich presun medzi jednotlivými časťami. Podniky tieto činnosti robia častokrát spontánne a málokedy ich vidia ako procesným model. Naši klienti služby spoločnosti ESfO využívajú zvyčajne v rámci zmien/modernizácie procesov, alebo keď zaznamenajú straty v niektorej z oblastí výroby, ktoré chcú eliminovať.

 

  Služby ESfO využívajú organizácie, ktoré procesný model už majú, no úroveň strát nie je pod kontrolou a prínosy sú nízke. Časté výrobno-organizačné problémy a operatíva spôsobujú, že nevidia možnosti, ako sa dajú procesy zefektívniť. Nezávislý pohľad odborníka so skúsenosťami v riešení problémov našim klientom pomáha efektívne zaviesť zmeny, odstraňovať plytvanie a produkovať zisk. Služby využívajú tiež organizácie, ktoré chcú prejsť na procesný model riadenia. Firma ESfO pre klientov vytvára/aktualizuje procesný model fungovania spoločnosti častokrát počas budovania/modernizácie systému riadenia. Ponúkame služby až do štádia certifikácie.

 

 

 

Ako prebieha spolupráca s ESfO

 

Spolupráca s nami prebieha po dohodnutí pravidiel a vzájomne odsúhlasenom harmonograme činností. Naša práca sa skladá z troch častí. Prvou je zvyčajne analýza reálnych procesov a následne návrh ako začať „šetriť“, ak máte väčšie náklady ako zisk. Druhá časť našej práce je budovanie/vytvorenie procesov — procesných máp a ukazovateľov, dôležitých pre hodnotenie procesov. Tretia časť našej práce — inžiniering, zahŕňa návrh optimalizácie procesov. Znamená to: ako procesy usporiadať/vyťažiť, aby boli účinné pre daný typ firmy. Klienti ESfO často chcú zlepšenie riadiacich procesov, častí inžinieringu vo výrobe, príp. zlepšenia v istej časti procesov.

 

  Optimalizácia procesov (inžiniering) sa môže týkať všetkých procesov: výroba akéhokoľvek druhu, služby, dodávateľsko-logistické činnosti a pod. Všetky tieto činnosti potrebujú mať efektívne usporiadané procesy. Cieľ: najnižšie interné/výrobné straty. Našou úlohou je navrhnúť riešenia problémov pri riadení procesov, riadení procesných strát a znižovaní interných nákladov. Vždy si spolu stanovíme cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. Napríklad zníženie nákladov o 5%, zvýšenie príspevkového rozpätia o 10% a pod.

 

 

Pre koho sú služby ESfO určené

 

Zákazníci spoločnosti ESfO sú napríklad manažéri firiem, ktorí identifikovali projekty s vyššími nákladmi ako ziskom. Stáva sa to napríklad tak, že firma zobrala prvotnú zákazku  pod cenou a po čase sa ukazuje, že výrobe chýba zisk. Spoločnosť ESfO prináša riešenie problému, pretože vieme, že vždy existuje kombinácia riešení pre dosahovanie zisku projektu.  

Klientmi ESfO sú tiež spoločnosti, ktoré v rámci výrobných reťazcov identifikujú problémové miesta. Po investovaní značných prostriedkov do procesov zisťujú že majú straty/prínosy sú nízke.

 

 

V neposlednom rade sú to tiež klienti, ktorých neuspokojuje dosiahnutý stav a chcú racionalizovať činnosť spoločnosti s dôrazom na riadenia/zlepšovanie procesov – investujú do efektívnosti a budúcnosti spoločnosti.

 

 

Máte záujem o naše služby?
Názov firmy:
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia